Gå til innholdet

Prisliste

Rentesatser gjeldende fra 01.05.19

Spar
Spareinnskudd fra første krone     1,90 % p.a.
(Renten settes ned med 0,25 prosentpoeng f.o.m. 15.07.2020) 

Lån
Forbrukslån inntil kr. 200 000,-      8,20 % p.a. 
(Renten settes ned med 0,20 prosentpoeng f.o.m. 15.07.2020)
Strakslån inntil     kr.   50 000,-     10,80 % p.a. 
(Renten settes ned med 0,30 prosentpoeng f.o.m. 15.07.2020)

Bruk av KPS nettbank er gratis.

Gebyr:
Gebyrfrie uttak ved overføring til egen konto eller betalinger via vår nettbank.
Regninger betalt manuelt fra sparekonto belastes med kr. 10,- pr. regning.

Forbrukslån:
Lånebeløp            0 -   49 999     kr.    250,-
Lånebeløp   50 000 -   99 999     kr.    500,-
Lånebeløp 100 000 - 200 000     kr. 1 000,-