Gå til innholdet

Om oss

Kommuneansattes Personellservice SA (KPS) er en interesseorganisasjon for ansatte i Oslo kommune og / eller virksomheter heleid av Oslo Kommune.
KPS har som formål å ivareta medlemmenes økonomiske interesser ved å tilby dem blant annet spare-, låne- og forsikringsprodukter, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere.

KPS ble startet den 12. mai 1959 og har ca. 1700 medlemmer.

Styrets sammensetning

Styreleder
Reidun Stubbe

Nestleder
Elin Gudmundsen

Øvrige styremedlemmer
Tone Emblem
Baard Paulsen
Trond Enkerud

Varamedlem
Øystein Skjær Kolseth

Ansatte
Vicki Wold Mikkelsen, Daglig leder
Britt-Elin Magraff, Saksbehandler

 Vedtekter