Gå til innholdet

Om oss

Kommuneansattes Personellservice SA (KPS) er en interesseorganisasjon for ansatte i Oslo kommune og / eller virksomheter heleid av Oslo Kommune.
KPS har som formål å ivareta medlemmenes økonomiske interesser ved å tilby dem blant annet spare-, låne- og forsikringsprodukter, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere.

KPS ble startet den 12. mai 1959 og har ca. 3 000 medlemmer.

Styrets sammensetning

Styreleder
Reidun Stubbe

Nestleder
Elin Gudmundsen

Øvrige styremedlemmer
Tone Emblem
Baard Paulsen
Trond Enkerud

Varamedlem
Øystein Kolseth Skjær

Ansatte
Vicki Wold Mikkelsen, Daglig leder
Britt-Elin Magraff, Saksbehandler

 Vedtekter