Gå til innholdet

Årsmøte

Årsmøte

 

Årsmøte i Kommuneansattes Personellservice SA avholdes onsdag 22. April 2020 kl. 19.00 i kantinen til Vann- og avløpsetaten, Herslebs gate 5, 0561 Oslo.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Behandle foretakets regnskap og styrets og revisors beretning. 
  • Velge styre og bestemme dets honorar.
  • Godkjenne revisors godtgjørelse.
  • Velge valgkomite.

Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 15. Mars 2020.

Påmelding pr. e-post eller telefon  fra 1. April og senest 15. April 2020, adgangstegn og sakliste blir sendt pr. e-post eller post.

Styret