Gå til innholdet

Årsmøte

Årsmøte

 

Årsmøte i Kommuneansattes Personellservice SA avholdes onsdag 28. April 2021 kl. 19.00. Som følge av den pågående coronasituasjonen er det usikkert om møte kan avholdes fysisk.

Nærmere informasjon om dette vil komme på vår hjemmeside : www.kps.oslo.no

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Behandle foretakets regnskap og styrets og revisors beretning. 
  • Velge styre og bestemme dets honorar.
  • Godkjenne revisors godtgjørelse.
  • Velge valgkomite.

Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 22. Mars 2021.

Påmelding pr. e-post eller telefon  fra 14. April og senest 21. April 2021, adgangstegn og sakliste blir sendt påmeldte pr. e-post etter fristens utløp.

Styret